Ролята на бутирата върху функцията на дебелото черво

Бутиратът има влияние върху различни функции на дебелото черво, като поддтискане на възпалението и карциногенезата, засилване на различни елементи на чревната защита и намаление оксидативния стрес. От друга страна бутирата може да се прилага безопасно. Два са важните механизми за въздействие – подтискането в ядрото на клетката на фактор капа-В и хистон деацетилацията. Наблюдаваните ефекти зависият от концентрацията и начина на използване.

 Към пълната версия на статията:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17973645