Image-Description
BUTAREN® - в нови ЗЕЛЕНИ КАПСУЛИ

Новите ЗЕЛЕНИ КАПСУЛИ на  BUTAREN® са в съответствие с Регламент (ЕС) 2022/63 на Комисията от 14 януари 2022 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на...

23.10.2022
Image-Description
Позитивни ефекти на бутирата (Бутарен) върху организма

Несъмнено, съвременният човек има проблем с дебелото си черво – независимо дали става въпрос органични заболявания или функционалн нарушения – да! имаме проблеми...

20.06.2022
Image-Description
Пробиотиците може би са “съвсем безполезни”

Храните, богати на добри бактерии, известни като пробиотици, може да се окажат “съвсем безполезни”, според последни проучвания. Група учени са анализирали подробно какво се случва, когато приемаме пробиотици...

20.06.2022
Image-Description
Ролята на чревните бактерии за качеството на имунитета

Храносмилателния тракт на бозайниците съдържа огромно количество и разнообразие от бактерии...

19.06.2022
Image-Description
Увеличаване на цитотоксичния ефект на цисплатина от прилагането на натриев бутират чрез подтискане на предизвиканият от нея пълен клетъчен арест

Изследват се молекулярните механизми, чрез които бутиратът увеличава чувствителността на клетките към цисплатина...

14.06.2022
Image-Description
Eпигенетични ефекти на бутират: потенциални терапевтични приложения в клиничната практика

Бутират е мастна киселина, която основно се образува при микробна ферментация от хранителни фибри в дебелото черво. В последното десетилетие са установени разнообразни позитивни ефекти на бутирата по отношение на червата, а и изън тях...

08.06.2022
Image-Description
β-хидроксибутират предпазва от чернодробно увреждане

β-хидроксибутират предпазва от алкохолно-индуцирано чернодробно увреждане чрез Hcar2-cAMP зависим път Акценти • Концентрацията на β-хидроксибутират в черния дроб е ниска при наличие на човешката алкохолен хепатит ...

28.04.2018
Image-Description
Предпазва ли бутиратът от колоректален тумор?

Бутиратът е С4-мастна киселина, която се образува в дебелото черво от ферментативното разграждане на хранителни фибри и се предполага, че подтиска образуването на колоректален рак...

23.04.2018
Image-Description
Възможни позитивни ефекти на бутирата при чревни и извънчревни заболявания

Развитието на чревната екосистема е от решаващо значение за функционирането на гастроинтестиналният тракт и здравето на човека. Чревната екосистема включва епитела на червата, имунни клетки, чревни неврони, чревна микрофлора и хранителни вещества...

22.04.2018
Image-Description
Бутиратът подтиска експресията на neuropilinI

Бутиратът подтиска експресията на neuropilinI в дебелочервни ракови линии, посредством подтискането на Sp1 трансактивацията. Neuropilin е трансмембранен рецептор на съдовият ендотелен растеж (VEGF) и участва в нормални ендотелни клетки...

22.06.2014