butaren.com
Предпазва ли бутиратът от колоректален тумор?
23.04.2018

Бутиратът е С4-мастна киселина, която се образува в дебелото черво от ферментативното разграждане на хранителни фибри и се предполага, че подтиска образуването на колоректален рак. Бутиратът има различни и вероятно парадоксални ефекти върху клетъчната пролиферация, апоптоза и диференциация, които могат да са, както про-неопластични, така и анти-неопластични. Те зависят от фактори като степен на въздействие, наличие на друти метаболитни субстрати и междуклетъчни взаимодействия. При хора връзката между бутирата в лумена на червата и коло-ректалния калцином е проучван в контролирани изследвания, само чрез измерване на концентрацията на бутират в изпражненията, като това може би не отразява точно ефективното въздействие на бутирата при карциногенезата. Вероятно не е учудващо, че резултатите от тези проучвания понякога за взаимно изключващи се. Директният ефект на бутират върху тумурогенезата е проучен in vivo в няколко животински модела, които също дават противоречиви данни. В известна степен това може да се обясни с различната методология – количества и път на въвеждане, което явно има значителен ефект за концентрацията на бутират в дисталния колон. Въпреки тоза, изглежда, че има данни за това, че адекватното количество на бутират на правилното място, предотвратява ранната карциногенеза.

Към пълната версия на статията:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16460475