Gut Microbes 3:1, 4–14; January/February 2012; G 2012 Landes Bioscience
Ролята на чревните бактерии за качеството на имунитета
19.06.2022

Храносмилателния тракт на бозайниците съдържа огромно количество и разнообразие от бактерии. Тази симбиоза води до много позитивни ефекти за организма – разграждане на храната, производство на витамини, детоксикация, защита от инфекции, регулиране на имунната система.

Отдавна е известно, че формирането и поддържането на имунитета изхожда от наличието и вида на бактериите в червата. Някои от тези бактериите (особено от рода Bifidobacteria), произвеждат много важните за тялото късоверижни мастни киселини (SCFA). Най-важната от тях е бутиратът. Това става посредством разграждане на фибрите в храносмилателния тракт. Бутировата киселина (BUTAREN®) има много позитивни ефекти върху клетките на храносмилателния тракт.

Последни проучвания (публикувани в списание “Nature”, доказват изключителаната роля на бутирата (BUTAREN®) за регулирате имунния отговор на червата и производството на регулиращите цялостния имунитет на организма Т-регулаторни лимфоцити. Бутирата (BUTAREN®) подобрява защитните системи на червата, като същевременно предпазва имунната система от свръхреагиране. Тези открития могат да бъдат приложими за профилактика и лечение на инфекциозни и възпалителни заболявания, алергии и автоимунни заболявания.

BUTAREN® има благоприятно въздействие върху епителните (покривните) клетки на дебелото черво. Лигавицата става по-дебела, по-здрава и метаболитно по-активна. Това води до намаляване на възпалението, заздравяване на предишно увредена лигавица, подобряване работата на червото като цяло, което води до по-добро всмукване и съответно усвояване на хранителните вещества. По-здравата лигавица обратно въздейства и подобрява качеството на „полезните” бактерии (симбиоза), които произвеждат повече бутирова киселина.

 

 

Към пълния текст на статията:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3337124/