butaren.com
Позитивни ефекти на бутирата (Бутарен) върху организма
20.06.2022

Несъмнено, съвременният човек има проблем с дебелото си черво – независимо дали става въпрос органични заболявания или функционалн нарушения – да! имаме проблеми. Без съмнение нашето общество става все по-наясно с тази важна част от нашата анатомия и вероятно всички имаме история за разказване.
Дебелото черво съдържа милиарди микроби, (които се наричат микробиом), общност от различни щамове бактерии, гъбички. Микробите съществувайки в нас, произвеждат странични продукти, които науката открива, че имат потенциално голямо въздействие върху това какво е физическото ни състояние,.
Щамовете на микробите, които процъфтяват в нашия личен микробиом, отчасти се определят от това, с което се храним. Някои щамове от бактерии разхраждат въглехидрати, които не могат да бъдат усвоени от храносмилателната ни система. Докато това става, се отделят странични продукти. Бутиратът е един от тези странични продукти. Бутиратът е късоверижна мастна киселина. Бутиратът се отличава по своята миризма, която се определя като изключително остра, на развалено. Приносът му за нашето здраве също го отличава и го прави обект на много внимание.

 

… Бутиратът помага на здравите клетки на дебелото черво да растат и да се деля, и улеснява унищожаването на дефектните клетки …

 

Бактериите, които произвеждат бутират, процъфтяват, когато са снабдени с несмилаеми въглехидрати. Това са несмилаеми фибри, инулин и нишесте. След като се произведе и освободи в лумена на дебелото черво, бутиратът лесно се абсорбира от лигавицата на дебелото черво. Това е техният предпочитан източник на енергия.
Бутиратът регулира производството на нови, свежи клетки на дебелото черво и унищожаването на стари или дефектни клетки на дебелото черво. Епителните клетки, които покриват повърхността на червата, имат кратък живот (само пет дни). Средната възраст на останалите клетки в стеата на колона е приблизително 16 години. Повърхността на дебелото черво е една от най-бързо размножаващите се тъкани в тялото. Бутиратът осигурява енергия и подпомага пролиферацията на колоноцити. Установено е, че бутиратът активира клетъчната пролиферация и съзряване на здрави нормални клетки, като същевременно предизвиква ранна апоптоза или клетъчна смърт в раковите клетки. С други думи, бутиратът помага на здравите клетки да растат и улеснява унищожаването на нездравите клетки.

 

Рак на дебелото черво
Бутиратът, както споменахме, е мастна киселина. Присъствието му допринася за по-ниско pH в дебелото черво. Това кисело рН от своя страна осигурява благоприятна среда, в която процъфтяват бактериите, произвеждащи бутират. В същото време йфлд е среда, която „обезкуражава” развитието и растежа на рака на дебелото черво. Признат е потенциала на бутират да действа като вторична химиопревенция, като забавя растежа и активира апоптозата (програмирана клетъчна смърт) при раковите клетки на дебелото черво.

 

Чувствителност към диабет /инсулин
Екпериментално е установени, че при мишки, хранени с диета с високо съдържание на мазнини и добавка от натриев бутират, не се развива очакваната инсулинова резистентност и затлъстяване. Кръвната глюкоза на гладно, инсулинът на гладно и инсулиновата чувствителност са запазени в лекуваните мишки. Съдържанието на телесни мазнини се поддържа на 10% без намаляване на приема на храна. Изгарянето на калориите и окисляването на мастни киселини са подобрени. При затлъстели мишки добавката на бутират води до повишаване на чувствителността към инсулин и намаляване на телесните мазнини.

 

Имунитет
Късоверижните мастни киселини влияят на имунната реакция на червата, потискайки възпалението на дебелото черво. Бутиратът действа като противовъзпалително средство, като инхибира провъзпалителните вещества в лигавицата на дебелото черво. Той подобрява защитните системи на червата, като същевременно предпазва имунната система от свръхреагиране. Тези открития могат да бъдат приложими за профилактика и лечение на възпалителни заболявания на червата (IBD), алергия и автоимунно заболяване.

 

Затлъстяване
Установено е, че прием на късоверижни мастни киселини, като бутират водят до благоприятно изразходване на енергия и повишено изгаряне на калории. Мишки са хранени с късоверижни мастни киселини, (включително бутират) в продължение на четири седмици и едновременно с това са хранени с диета с високо съдържание на мазнини. Обикновено диетата води до наддаване на тегло. Мишките, на които не е давано бутират, наддават на тегло постоянно по време на такава диета. Тези, които приемат като добавка бутират, в края на четириседмичното проучване са с подобрена толерантност към глюкоза, нормален инсулин на гладно и без наддаване на тегло. Бутиратът е довел до намаляване на приема на храна с 22% в сравнение с контролната група.

 

… „Бутиратът доведе до намаляване на приема на храна с 22% в сравнение с контролната група”…..

 

Предполага се, че бутиратът предотвратява увеличаването на теглото чрез потискане на приема на храна и освобождаване на чревни хормони, което води до потискане на глада и стремеж към хранене.

 

Възпалителни болести на червата
Предлага се че липсата на късоверижни мастни киселини играе важна роля в развитието на възпалителните заболявания на червата (вкл. Улцерозен колит и Болест на Крон). Установени са ниски концентрации на SCFA (късоверижни мастни киселини) при пациенти с улцерозен колит, а лечението с SCFA клизми, особено бутират, доказано, намалява възпалението при тази група пациенти. Интересно е, че пероралното приложение на натриев бутират е безопасно и се понася при хора с болест на Крон и улцерозен колит; Тези проучвания показват системен противовъзпалителен ефект и подобрено клинично състоявние на пациентите.
Наблюдавано е, че бутиратът регулира възпалителните цитокини, намалявайки възпалението на лигавиците.

 

Синдромът на раздразненото черво (irritable bowel syndrome)
Синдромът на раздразненото черво (IBS) е най-често диагностицираното функционално гастроинтестинално състояние. То се характеризира с коремна болка или дискомфорт, облекчаване при дефекация и обичайно се съпровожда от диария или запек, които не могат да бъдат обяснени със структурни, биохимични или метаболитни отклонения.

 

… Пациентите, лекувани с бутират, имат по-високо качество на живот …

Проведено е двойно-сляпо, плацебо-контролирано проучване, при което пациенти с IBS получават бутират в допълнение към стандартната терапия. След четири седмици се наблюдава статистически значимо намаление на честотата на коремната болка в групата приемащи бутират. За шест седмици подобрение на коремния дискомфорт и навиците на червата в допълнение към коремната болка се наблюдава при пациенти с IBS, лекувани с натриев бутират в сравнение с тези, лекувани с плацебо. Пациентите, лекувани с бутират, имат по-високо качество на живот. Не са наблюдавани странични ефекти по време на лечението.

 

Заключение
Става все по-очевидно, че когато микробиома в нас е здрав и ние сме здрави. Това създава голям потенциал за медицинската наука и фармацевтичната индустрия да създадат препарати, съдържащи бутират, с което да се повлияе позитивно на човешкото здраве.

 

Към оригиналния текст на статията:
https://lightbearers.org/blog/butyrate-and-the-bowel-part-1/
https://lightbearers.org/blog/butyrate-and-the-bowel-part-2/